En una instal·lació no solament és important realitzar bé el càlcul i disseny, és  tant o més important conseguir un confort adequat pel máxim benestar de les persones.
Imagen Agua

AIGUA

 • Edificis de nova construcció i reformes
 • Bateria de contadors
 • Escomesa i muntants d'aigua
 • Descalcificadors i Osmosis
 • Calentadors
 • Termos elèctrics
 • Grups de pressió
 • Reutilització d'aigües grises
 • Piscines
 • Reg

Imagen Gas

GAS

 • Comunitats
 • Edificis de nova construcció
 • Locals comercials
 • Vivendes i reformes
 • Canvi caldera i calentadors de gas
 • Gasodomèstics (Secadores, cuines, forns, encimeres)

ELECTRICITAT

 • Edificis de nova construcció, parkings
 • Locals comercials, Pública concurencia
 • Vivendes i reformes
 • Il·luminació i eficiència energètica
 • Protecció contra sobretensions
 • Ampliació potència
 • Certificats elèctrics
 • Compensació energia reactiva
 • Reducció de consums

Imagen Calefacción

CALEFACCIÓ

 • Sistema amb radiadors d'alumini o de fundició
 • Sistema de terra tèrmic radiant i refrescant
 • Sistema amb Fancoils, Aerotermos
 • Sistema de Tubs Radiants (industries)
 • Sistema Climatizació amb Bomba de Calor
 • Edificis de nova construcció i reformes
 • Canvi de Caldera

Imagen Aire

AIRE ACONDICIONAT

 • Sistema Climatització amb Bomba de Calor
 • Reparació i Mantenimient viviendes, comunitats, locals i industries
 • Aire acondicionat vivedes, locals i industries

Imagen Ventilación

VENTILACIÓ

 • Ventilació vivendes, locals i industries
 • Recuperadors de calor estàtics
 • Sistemes de Renovació i Ventilació de aire Parkings

Imagen contraincendios

CONTRAINCENDIS

 • Locals i parkings
 • Centrals detecció incendis convencional y CO2
 • BIES
 • Extintors

ENERGIA SOLAR

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

 • Edificis de nova construcció
 • Vivendes unifamiliars i piscines
 • Aplicacions en industries - Aplicacions sector terciari
 • Aplicacions en locals comercials
FOTOVOLTAICA
 • Viviendes aislades
 • Sistemes de Rec i Bombeig

Imagen biomasa

BIOMASA

 • Blocs de vivendes
 • Vivendes unifamiliars
 • Aplicacions en industries
 • Aplicaciones sector terciari

Imagen petróleo

PETROLI

 • Depòsits de gasoil superficie
 • Depòsits de gaosil enterrats

Imagen geotermia

GEOTÈRMIA

 • Producció de Calefacció, ACS i aire acondicionat
 • Amb el mínim consum
 • Blocs de vivendes
 • Vivendes unifamiliars i piscines
 • Aplicacions en industries
 • Aplicacions sector terciari

Imagen comunicaciones

COMUNICACIONS

 • Edificis de nova construcció (ICT)
 • Antenes y Capceleres de TV
 • Porters automàtics i Videoporters
 • Sistemes de videovigilancia (CCTV)
 • Alarmes contra incendis
 • Alarmes contra intrusió
 • Veu i dades, Racks i xarxess Informàtiques
 • Megafonia i música ambiental
 • Control d'accesos