El mantenimient de tota instal·lació no solament garantitza el seu bon funionament i la seguretat de les persones, també és la clau principal perquè apuesta tingui molts anys de vida.

CONTRACTES MANTENIMIENT RITE

(Instalacions Tèrmiques en edificis)

 • Contracte Mantenimient Caldera de la seva llar
 • Contracte Mantenimient aire Acondicionado de la seda llar.
 • Contracte Mantenimient Calefacció i Aire Acondicionat en locals, negocis i industries.

Realitzem:
 • Contracte Mantenimient per escrit.
 • Revisió Anual.
 • Llibre de Manteniment.
 • Emisió Certificat.
 • Etiqueta Rite.

CONTRACTES MANTENIMENT ENERGIA SOLAR

 • Contracte Manteniment Comunitats.
 • Contracte Manteniment Unifamiliars.
 • Contracte Manteniment Locals, Negocis i Industries.

Realitzem:
 • Contracte Manteniment per escrit.
 • Revisió Anual.
 • Dictàmen Reconeixement.

CONTRACTES MANTENIMENT ELÈCTRICS

 • Locals Pública Concurrència (més de 40 mts2 al públic).
 • Industries PMA > 100 Kw.
 • Parkings > 25 places.
 • Comunitats de Veins > 100 Kw.
 • Altres ………. segons normativa.

Realitzem:
 • Contracte Manteniment per escrit.
 • Revisió Anual.
 • Llibre de Manteniment.
 • Dictàmen reconeixement.